Civila samhället

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten (KrU4)

Riksidrottsförbundet, RF, arbetar redan för att fler personer med funktionsnedsättning ska bli aktiva inom idrottsrörelsen. Riksdagen vill gå ett steg längre och anser att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten så att än fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området civila samhället.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande i förslagspunkt 14 om att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten kring ökad måluppfyllelse så att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Bifall till motionerna 2016/17:2887 yrk. 2 och 2016/17:3031 yrk. 8. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-14
Justering: 2017-03-14
Trycklov: 2017-03-17
Reservationer 23
Betänkande 2016/17:KrU4

Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten (KrU4)

Riksidrottsförbundet, RF, arbetar redan för att fler personer med funktionsnedsättning ska bli aktiva inom idrottsrörelsen. Kulturutskottet vill gå ett steg längre och anser att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten så att än fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området civila samhället.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-21
Debatt i kammaren: 2017-03-22
4

Beslut

Beslut: 2017-03-22
23 förslagspunkter, 13 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärka civilsamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2951 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2 och

2016/17:3385 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 284 13 19 33


2. Civilsamhällets betydelse för integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2951 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (C)

3. Goda förutsättningar för ideellt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2951 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 5 (C)

4. Översyn samt skärpta krav för organisationer och föreningar för att få skattefinansierat stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:247 av Jan Ericson (M),

2016/17:647 av Roger Haddad (L),

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 47,

2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2016/17:2199 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2458 av Anders Forsberg (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2810 av Börje Vestlund m.fl. (S).

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 0 44 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 21 0 0 0
L 0 0 17 2
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 235 45 36 33


5. Samarbete mellan den offentliga sektorn och civilsamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2887 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2016/17:2951 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 78 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 21 0 0 0
L 0 17 0 2
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 189 127 0 33


6. Förstärka föreningslivet för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:964 av Eva Lindh m.fl. (S) yrkande 2.

7. Dialog och samverkan mellan trossamfund samt mellan trossamfund, staten och kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2887 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 78 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 21 0 0 0
L 0 17 0 2
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 189 127 0 33


8. Statens stöd till trossamfund och stöd till livsåskådnings-organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:526 av Edward Riedl (M),

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 20,

2016/17:2012 av Robert Hannah (L) yrkande 7 och

2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 0 44 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 1 1
Totalt 253 17 45 34


9. Jämlikhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:731 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) och

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (V)

10. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:59 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

2016/17:731 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) yrkande 3,

2016/17:2885 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 5,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 31 och

2016/17:3141 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 1 12
M 1 0 77 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 0 21 0 0
L 1 1 15 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 182 22 112 33


11. Integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2887 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 18 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 78 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 21 0 0 0
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 189 126 0 34


12. Socioekonomiska faktorers påverkan på idrottsutövande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2885 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 19 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 78 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 238 78 0 33


13. Fritidsbank/sportotek/parasportotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1600 av Patrik Engström m.fl. (S),

2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S),

2016/17:2202 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 5 och

2016/17:2603 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C).

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)

14. Barn och unga med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten kring ökad måluppfyllelse så att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2887 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 8.

15. Förebyggande arbete mot våld och skadegörelse i samband med idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1615 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S).

16. Översyn av kampsportslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1990 av Rossana Dinamarca m.fl. (V).

Reservation 22 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 21 0 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 294 21 0 34


17. Stora mästerskap och vinter-OS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) och

2016/17:3005 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C).

18. Matchfixning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1644 av Kent Härstedt (S).

19. Statlig subvention av kommunala byggen av hälsorundor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2566 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD).

20. Strategi för ökad vattenvana och simkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2821 av Anders Österberg m.fl. (S).

21. Integrera friluftsliv inom fler samhällssektorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2206 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 0 44 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 271 45 0 33


22. Statligt bidrag till folkparkerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2839 av Runar Filper (SD).

23. Förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:309 av Josef Fransson (SD) yrkande 1,

2016/17:357 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:567 av Helena Bouveng (M),

2016/17:671 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:1431 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:1617 av Kent Härstedt (S),

2016/17:2206 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2429 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:2592 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD),

2016/17:3141 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 3 och 5 samt

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 3.