Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2007

Beslut

Nej till motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (KrU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Motionerna handlar om lagskydd av det svenska språket, frågor om biblioteksverksamheten, Ordbok över Sveriges dialekter, det finska språkets ställning i den nya språkvårdsmyndigheten och stöd till litteratur och tidskrifter på invandrades och nationella minoriteters språk.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Motionerna handlar om lagskydd av det svenska språket, frågor om biblioteksverksamheten, Ordbok över Sveriges dialekter, det finska språkets ställning i den nya språkvårdsmyndigheten och stöd till litteratur och tidskrifter på invandrades och nationella minoriteters språk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.