Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen (AU5)

Riksdagen sade nej till ett förslag från Riksrevisionens styrelse om arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Skälet var att regeringen redan arbetar med att rätta till de brister som styrelsen pekat på. Regeringens arbete ligger i linje med de rekommendationer från Riksrevisionen som ligger till grund för styrelsens förslag. Riksdagen utgår från att regeringen redovisar vad som gjorts till riksdagen vid lämpligt tillfälle. Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 som tog upp frågor om bland annat inträdesvillkor och a-kassa vid studier. Riksdagen hänvisade till pågående utredning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag till Riksrevisionens styrelses framställning och till samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett förslag från Riksrevisionens styrelse om arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Skälet är att regeringen redan arbetar med att rätta till de brister som styrelsen pekar på. Regeringens arbete ligger i linje med de rekommendationer från Riksrevisionen som ligger till grund för styrelsens förslag. Utskottet utgår från att regeringen redovisar vad som gjorts till riksdagen vid lämpligt tillfälle. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 som tar upp frågor om bland annat inträdesvillkor och a-kassa vid studier. Utskottet hänvisar till pågående utredning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.