Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Anställningsvillkor i bemanningsföretag

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Anställningsvillkor i bemanningsföretag (AU7)

Regeringen har redovisat till riksdagen olika rättsliga frågeställningar som är förknippade med en anställning i bemanningsföretag. Det gäller bland annat den så kallade karensregeln och rätten till arbetslöshetsersättning. Regeringens redovisning har gjorts på begäran av riksdagen (se 1999/2000:AU1 ). Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till motioner som tar upp olika frågor om bemanningsföretag, bland annat med hänvisning till att vissa frågor ska övervägas ytterligare.

Utskottets förslag till beslut: Regeringens skrivelse till handlingarna. Avslag till motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anställningsvillkor i bemanningsföretag (AU7)

Regeringen har redovisat till riksdagen olika rättsliga frågeställningar som är förknippade med en anställning i bemanningsföretag. Det gäller bland annat den så kallade karensregeln och rätten till arbetslöshetsersättning. Regeringens redovisning har gjorts på begäran av riksdagen (se 1999/2000:AU1). Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg. Utskottet säger nej till motioner som tar upp olika frågor om bemanningsföretag bland annat med hänvisning till att vissa frågor ska övervägas ytterligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.