Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.

Socialutskottets bet 2005/06:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Tydligare krav för läkemedelsförsäljning (SoU15)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv. Ändringarna syftar till att förenkla och förtydliga kraven för att godkänna läkemedel för försäljning samt utveckla den inre marknaden för läkemedel i EU. Definitionen av begreppet läkemedel vidgas, vilket bland annat innebär att homeopatika kommer att räknas som läkemedel. Det blir förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten och humanläkemedel som inte godkänts för försäljning. Läkemedelsverket ska få tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Detta gäller även marknadsföring som förekommer i tv och som i dag övervakas av Konsumentombudsmannen, KO. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-16
Justering: 2006-03-28
Betänkande publicerat: 2006-03-30
Trycklov: 2006-03-30
Reservationer 10
bet 2005/06:SoU15

Tydligare krav för läkemedelsförsäljning (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv. Ändringarna syftar till att förenkla och förtydliga kraven för att godkänna läkemedel för försäljning samt utveckla den inre marknaden för läkemedel i EU. Definitionen av begreppet läkemedel vidgas, vilket bland annat innebär att homeopatika kommer att räknas som läkemedel. Det blir förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten och humanläkemedel som inte godkänts för försäljning. Läkemedelsverket föreslås få tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Detta gäller även marknadsföring som förekommer i tv och som i dag övervakas av Konsumentombudsmannen, KO. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2006. Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-05
4

Beslut

Beslut: 2006-04-05
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i läkemedelslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),
b) lag om ändring i patentlagen (1967:837),
c) lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844),
d) lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:70 i denna del och avslår motionerna 2004/05:So289 och 2005/06:So23 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m045010
c01903
fp24006
kd27006
v23005
mp16001
-1001
Totalt192104053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kosttillskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So450 yrkande 2 och 2004/05:So462.

Reservation 2 (m, c)

3. Producentoberoende information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So358 yrkandena 1 och 8.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m440011
c19003
fp42006
kd27006
v02305
mp01601
-0101
Totalt25640053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Statligt företag för generiska läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So358 yrkande 9.

Reservation 4 (v)

5. Antroposofiska läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So444 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So450 yrkande 1, 2004/05:So486 och 2004/05:So651.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Apoteksmonopolet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:70 i denna del och avslår motion 2005/06:So23 yrkande 2.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m045010
c11803
fp24006
kd02706
v23005
mp16001
-1001
Totalt167130052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Apoteket AB:s verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So205 och 2005/06:So240.

Reservation 7 (m, c)

8. Läkemedelsförskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So206, 2005/06:So263, 2005/06:So333, 2005/06:So480 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So484, 2005/06:So619, 2005/06:So634 yrkande 1, 2005/06:So646 yrkande 16, 2005/06:So673 och 2005/06:So691 yrkande 12.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (c, fp)
Reservation 10 (kd)

9. Läkemedelsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So362 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So457 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So481 och 2005/06:So536.