Allmänna kulturfrågor

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om allmänna kulturfrågor (KrU12)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om allmänna kulturfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om kultursamsverkanmodellen, digital utveckling inom kulturområdet, internationellt samarbete och kultur på recept.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-05-02, 2019-04-11

Nej till motioner om allmänna kulturfrågor (KrU12)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om allmänna kulturfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om kultursamsverkanmodellen, digital utveckling inom kulturområdet, internationellt samarbete och kultur på recept.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.