Ytterligare medel till regeringskansliet

Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU49

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.