Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2003

Beslut

Åtgärder mot våld i nära relationer (JuU17)

Riksdagen beslutade om åtgärder för att motverka våld mellan personer som är eller har varit närstående. Ett besöksförbud ska kunna gälla för den gemensamma bostaden om det finns en stor risk för att den person förbudet riktar sig mot kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. Ett besöksförbud ska också kunna utvidgas till större geografiska områden än i dag. De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Åtgärder mot våld i nära relationer (JuU17)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om åtgärder för att motverka våld mellan personer som är eller har varit närstående. Ett besöksförbud ska kunna gälla för den gemensamma bostaden om det finns en stor risk för att den person förbudet riktar sig mot kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. Ett besöksförbud ska också kunna utvidgas till större geografiska områden än i dag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 september 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.