Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets bet 2019/20:TU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 5 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 21 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-21
Justering: 2020-01-28
bet 2019/20:TU6

Alla beredningar i utskottet

2020-01-21, 2019-12-05
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-04
Debatt i kammaren: 2020-02-05
4

Beslut

Beslut: 2020-02-05