Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2006

Beslut

Folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare (UbU8)

Riksdagen vill att folkhögskolorna ska kunna undervisa i svenska för invandrare (sfi). Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att ta fram nya regler som gör det möjligt. Folkhögskolornas form och pedagogik kan vara ett bra alternativ till dagens svenskundervisning för invandrare. Folkhögskolorna har dessutom lång erfarenhet av kurser med invandrare. Riksdagen sade också nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om utökad möjlighet för folkhögskolor att anordna svenskundervisning till invandrare. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-24
Justering: 2006-02-09
Betänkande publicerat: 2006-02-17
Trycklov: 2006-02-14
Reservationer 32
Betänkande 2005/06:UbU8

Folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare (UbU8)

Utbildningsutskottet vill att folkhögskolorna ska kunna undervisa i svenska för invandrare (sfi). Utskottet vill därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram nya regler som gör det möjligt. Folkhögskolornas form och pedagogik kan vara ett bra alternativ till dagens svenskundervisning för invandrare. Folkhögskolorna har dessutom lång erfarenhet av kurser med invandrare. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-16
4

Beslut

Beslut: 2006-03-16
35 förslagspunkter, 29 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rätt till gymnasial vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 22, 2005/06:Ub383 yrkande 2 och 2005/06:Ub533 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020141
m037018
c01408
fp131016
kd023010
v21007
mp12005
-1001
Totalt1371051106

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Livslångt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub383 yrkande 1 och 2005/06:Ub426 yrkande 53.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (c)

3. Vuxenutbildningen likvärdig med ungdomsskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub383 yrkande 11.

Reservation 4 (fp)

4. Utveckling av den eftergymnasiala yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub347 yrkande 9.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

5. Infrastruktur för vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub533 yrkande 3, 2005/06:Ub571 och 2005/06:N438 yrkande 4.

Reservation 6 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030041
m360019
c14008
fp311016
kd023010
v21007
mp12005
-1001
Totalt218240107

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Invandrare i vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf389 yrkande 5.

Reservation 7 (kd)

7. Utredning om vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub327, 2005/06:Ub525 och 2005/06:Ub533 yrkande 4.

Reservation 8 (kd)

8. Översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub383 yrkande 8, 2005/06:Ub426 yrkande 55 och 2005/06:Ub450 yrkande 3.

Reservation 9 (c, fp, kd)

9. Rätt till utbildning för vuxna med utvecklingsstörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So364 yrkande 4, 2005/06:Ub322, 2005/06:Ub383 yrkande 3, 2005/06:Ub426 yrkande 51 och 2005/06:Ub593 yrkande 14.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

10. Rätt till utbildning för vuxna med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub248, 2005/06:Ub383 yrkande 5 och 2005/06:Ub533 yrkande 2.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

11. Inrättande av en yrkeshögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr376 yrkande 22, 2005/06:Ub237 yrkande 1, 2005/06:Ub254 yrkande 1, 2005/06:Ub450 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Ub501 yrkande 5.

Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)

12. Yrkeshögskolans organisation och uppgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub450 yrkandena 4-9.

Reservation 14 (kd)

13. Geografisk lokalisering av en yrkeshögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub237 yrkande 2, 2005/06:Ub239, 2005/06:Ub254 yrkande 2, 2005/06:Ub259 yrkande 4, 2005/06:Ub314 yrkande 2 och 2005/06:N433 yrkande 5.

14. Utveckling av den kvalificerade yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub469.

15. Flexiblare system för den kvalificerade yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub426 yrkande 54.

Reservation 15 (c)

16. Inrättande av nya utbildningar inom den kvalificerade yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub370 yrkandena 1-3 och 2005/06:N243 yrkande 2.

17. Hantverksutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub217, 2005/06:Ub284 och 2005/06:Ub372.

Reservation 16 (m, fp, kd)

18. Inrättande av en musikinstrumentmakarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub256.

Reservation 17 (kd)

19. Inrättande av en fisketeknisk yrkeshögskoleutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ446 yrkande 39.

20. Utbildningssatsning på undersköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So703 yrkande 23.

Reservation 18 (kd)

21. Validering av yrkeskunskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf333 yrkandena 8 och 9, 2005/06:Sf389 yrkande 6, 2005/06:Kr331 yrkande 7, 2005/06:Ub418, 2005/06:Ub439, 2005/06:Ub441, 2005/06:Ub533 yrkande 5 och 2005/06:Ub580 yrkande 1.

Reservation 19 (v, mp)
Reservation 20 (kd)
Reservation 21 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030041
m370018
c10138
fp320016
kd002310
v02107
mp01205
-0101
Totalt1733436106

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Konkurrensutsättning av svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf333 yrkande 10 och 2005/06:Ub402 yrkande 1.

Reservation 22 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030041
m037018
c01408
fp131016
kd221010
v21007
mp12005
-1001
Totalt160830106

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Svenskundervisning för invandrare inom vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 11, 2005/06:Ub356 yrkande 2 och 2005/06:Ub383 yrkande 4.

Reservation 23 (m, fp)
Reservation 24 (v)

24. Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om möjligheterna för folkhögskolor att bedriva svenskundervisning för invandrare.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 35, 2005/06:Kr331 yrkande 5 och 2005/06:Ub356 yrkande 5.

Reservation 25 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2101041
m370018
c14008
fp320016
kd230010
v21007
mp12005
-1001
Totalt1421010106

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Uppdrag till folkhögskolorna att anordna svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr333 yrkande 2.

26. Ny benämning på svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub356 yrkande 1.

Reservation 26 (v)

27. Individualisering och praktik inom svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf333 yrkande 11, 2005/06:Sf336 yrkande 33, 2005/06:Sf389 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Kr4 yrkande 6, 2005/06:Ub356 yrkande 3 och 2005/06:A258 yrkande 12.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)
Reservation 28 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030041
m037018
c01408
fp032016
kd022011
v21007
mp00116
-1001
Totalt12510511108

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Utbildningsinnehållet i svenskundervisningen för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf282 yrkande 5, 2005/06:Sf336 yrkande 57, 2005/06:Sf389 yrkande 4, 2005/06:So316 yrkande 4, 2005/06:So429 yrkande 12 och 2005/06:Ub389.

Reservation 29 (kd)
Reservation 30 (v)

29. Undervisningsmetoder inom svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub366 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Ub402 yrkande 2.

30. Behörighetskrav för lärare i svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf336 yrkande 36.

Reservation 31 (v)

31. Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling angående sfi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub356 yrkande 4.

Reservation 32 (v)

32. Musikkonservatoriet i Falun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr364.

33. Ersättning under lärlingstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub226 yrkande 2.

34. Lokala lärcenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub455.

35. Lokalisering av en ny myndighet för vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub464.