Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2007

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning (UbU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Skälet är bland annat gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om satsningar och förstärkning av vuxenutbildningen, inrättande av yrkes- eller fackhögskolor, utbyggnad av den kvalificerade yrkesutbildningen, validering av vuxnas och invandrares betyg och kunskaper samt att svenska för invandare (sfi) ska kunna läsas i kombination med till exempel praktik och förvärvsarbete. Andra motioner handlar om behörighetskrav för lärare i sfi, sfi-undervisning om demokratins möjligheter och gränser, sfi-checkar, konkurrensutsättning av sfi-undervisningen, satsningar på hantverksskolor, lärcentrum i Blekinge län, grundläggande vuxenutbildning för högskoleutbildade utrikes födda och punktskriftsutbildning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-25
Justering: 2007-03-01
Betänkande publicerat: 2007-03-23
Trycklov: 2007-03-05
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:UbU10

Nej till motioner om vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Skälet är bland annat gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om satsningar och förstärkning av vuxenutbildningen, inrättande av yrkes- eller fackhögskolor, utbyggnad av den kvalificerade yrkesutbildningen, validering av vuxnas och invandrares betyg och kunskaper samt att svenska för invandare (sfi) ska kunna läsas i kombination med till exempel praktik och förvärvsarbete. Andra motioner handlar om behörighetskrav för lärare i sfi, sfi-undervisning om demokratins möjligheter och gränser, sfi-checkar, konkurrensutsättning av sfi-undervisningen, satsningar på hantverksskolor, lärcentrum i Blekinge län, grundläggande vuxenutbildning för högskoleutbildade utrikes födda och punktskriftsutbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-18
4

Beslut

Beslut: 2007-04-19
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor om vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub229, 2006/07:Ub339, 2006/07:Ub348, 2006/07:Ub369 och 2006/07:Ub373.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800017
c190010
fp20008
kd18006
v11506
mp14005
Totalt152113084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Yrkes- och fackhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub300 yrkandena 1 och 2.

3. Den kvalificerade yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub357 och 2006/07:N294 yrkande 2.

Reservation 2 (s)

4. Validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C359 yrkande 7, 2006/07:Ub211, 2006/07:Ub404 och 2006/07:A270 yrkande 5.

Reservation 3 (s, v)

5. Svenska för invandrare (sfi)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So310 yrkande 4, 2006/07:Ub231 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ub273 och 2006/07:A270 yrkandena 36, 38 och 55.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s196033
m790018
c190010
fp20008
kd19005
v01705
mp14005
Totalt152113084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub225 yrkande 1, 2006/07:Ub251, 2006/07:Ub257 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Ub343.