Vissa vägtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2014

Beslut

Riksdagen vill se utredning om bilprovningsmarknaden (TU13)

Riksdagen uppmanade regeringen att skyndsamt göra en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på besiktningsmarknaden. Utredningen ska också visa hur möjligheten till besiktning för alla typer av fordon i hela landet ska garanteras. Några fler besiktningsstationer bör inte säljas förrän utredningen är klar.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i den så kallade pumplagen. Ändringarna innebär att bara de bensinstationer som varje år säljer över 1 500 kubikmeter av bensin och diesel även måste ha förnybara drivmedel till försäljning. Det kan till exempel vara etanol och biogas. Det är fortfarande möjligt att få dispens för att slippa kravet på att kunna sälja förnybara drivmedel. Dispensen kommer inte längre att vara tidsbegränsad i ett år.

Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om bland annat främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, miljözoner, bilpooler samt längd och vikt för lastbilar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer och om att någon försäljning av stationerna inte bör göras för än utredningen är färdig och behandlad. Bifall till motion T517 yrk. 39. Delvis bifall motion T417. Avslag på övriga motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-04-10, 2014-04-29

Trafikutskottet vill se utredning om bilprovningsmarknaden (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att skyndsamt göra en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på besiktningsmarknaden. Utredningen ska också visa hur möjligheten till besiktning för alla typer av fordon i hela landet ska garanteras. Några fler besiktningsstationer bör inte säljas förrän utredningen är klar. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i den så kallade pumplagen. Ändringarna innebär att bara de bensinstationer som varje år säljer över 1 500 kubikmeter av bensin och diesel även måste ha förnybara drivmedel till försäljning. Det kan till exempel vara etanol och biogas. Det är fortfarande möjligt att få dispens för att slippa kravet på att kunna sälja förnybara drivmedel. Dispensen kommer inte längre att vara tidsbegränsad i ett år.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om bland annat främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, miljözoner, bilpooler samt längd och vikt för lastbilar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.