Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2003

Beslut

Utredning om WTO och u-länderna (NU5)

Det är osäkert vilket utbyte u-länderna har av det nuvarande internationella handelssystemet (WTO). Riksdagen uppmanade därför regeringen att ge Kommerskollegium i uppdrag att utreda konsekvenserna av WTO-systemet för u-länderna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Tillkännagivande på förslagspunkt 3 om U-ländernas utbyte av WTO-systemet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-02-13
Justering: 2003-03-11
Betänkande publicerat: 2003-03-25
Trycklov: 2003-03-17
Reservationer 6
Betänkande 2002/03:NU5

Utredning om WTO och u-länderna (NU5)

Det är osäkert vilket utbyte u-länderna har av det nuvarande internationella handelssystemet (WTO). Näringsutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att ge Kommerskollegium i uppdrag att utreda konsekvenserna av WTO-systemet för u-länderna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-26
4

Beslut

Beslut: 2003-03-27
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frihandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L247 yrkande 6, 2002/03:U294 yrkande 1, 2002/03:U295 yrkande 7, 2002/03:U298 yrkande 2, 2002/03:U322 yrkande 1 och 2002/03:N263 yrkande 11.

2. WTO-systemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U262 yrkandena 4 och 6, 2002/03:U263 yrkandena 1-4, 2002/03:U293 yrkandena 4 och 5, 2002/03:U298 yrkandena 3, 4 och 10 och 2002/03:U322 yrkandena 7, 8 och 13.

Reservation 1 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m14806
c17005
fp04107
kd02607
v24015
mp13004
-0000
Totalt185115148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. U-ländernas utbyte av WTO-systemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

4. Vissa EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 12, 2002/03:U290 yrkande 5, 2002/03:U298 yrkandena 7, 8 och 16, 2002/03:U322 yrkande 2 och 2002/03:U323 yrkandena 5 och 10.

Reservation 2 (m, fp, kd)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04906
c00175
fp04107
kd02607
v25005
mp14003
-0000
Totalt1681161748

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. EU:s förbud mot försäljning av snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So314 och 2002/03:N382.

6. Handel och miljö m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U262 yrkande 9, 2002/03:U263 yrkande 12, 2002/03:U293 yrkande 7, 2002/03:U296 yrkande 12, 2002/03:N240 yrkandena 1-3, 2002/03:N311 yrkandena 1-3, 2002/03:N321 yrkandena 1-3, 2002/03:N388 och 2002/03:N396 yrkande 33.

Reservation 4 (m, fp, kd)

7. Exportkreditfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ428 yrkandena 11 och 49, 2002/03:MJ432 yrkande 27, 2002/03:N240 yrkande 4, 2002/03:N289, 2002/03:N306 yrkande 29, 2002/03:N311 yrkande 4 och 2002/03:N321 yrkande 4.

Reservation 5 (v, mp)
Reservation 6 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m49006
c17005
fp41007
kd10257
v02505
mp01403
-0000
Totalt238392547

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag