Vissa utrikeshandelsfrågor

Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1998

Beslut

Utrikeshandelsfrågor (NU13)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om bl.a. vilka prioriteringar som bör gälla för det svenska agerandet i WTO och EU, liksom för förhandlingarna inom OECD om ett nytt multilateralt investeringsavtal (MAI).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-03-24
Justering: 1998-05-05
Betänkande 1997/98:NU13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-15
4

Beslut

Beslut: 1998-05-15

Protokoll med beslut