Vissa trafiksäkerhetsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om trafiksäkerhetsfrågor (TU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafiken. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Det långsiktiga målet om nollvisionen för trafiksäkerheten ska bestå. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Hastighetsfrågan vid utarbetandet av nollvisionens etappmål 2020 är särskilt viktig. Det är därför av största vikt att hastighetsgränserna är väl avvägda och att de respekteras. När det gäller motionsförslag om att införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelse konstaterar riksdagen att detta är oförenligt med principerna för svenska lagar. Mobiltelefonsamtal under körning innebär visserligen en förhöjd risk för trafiksäkerheten men att denna inte är avsevärt högre än vid andra distraktionsmoment. Därför bör riksdagen inte besluta om särskilda lagar om detta.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-04
Justering: 2010-03-04
Betänkande publicerat: 2010-03-09
Trycklov: 2010-03-08
Reservationer 17
Betänkande 2009/10:TU12

Vissa trafiksäkerhetsfrågor (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafiken. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med de frågor som motionerna tar upp.

Utskottet anser att det långsiktiga målet om nollvisionen för trafiksäkerheten ska bestå. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Hastighetsfrågan vid utarbetandet av nollvisionens etappmål 2020 är särskilt viktig. Det är därför av största vikt att hastighetsgränserna är väl avvägda och att de respekteras.

När det gäller motionsförslag om att införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelse konstaterar utskottet att detta är oförenligt med principerna för svenska lagar. Utskottet menar att mobiltelefonsamtal under körning visserligen innebär en förhöjd risk för trafiksäkerheten men att denna inte är avsevärt högre än vid andra distraktionsmoment. Riksdagen bör därför inte besluta om särskilda lagar om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-17
4

Beslut

Beslut: 2010-03-18
19 förslagspunkter, 15 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T416 yrkandena 1, 3 och 4, 2009/10:T417 yrkande 4 och 2009/10:T535 yrkande 17.

Reservation 1 (v, mp)

2. Hastighetsgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T288 av Hans Rothenberg och Christian Holm (båda m),
2008/09:T327 av Åke Sandström (c),
2009/10:T202 av Ulf Grape (m),
2009/10:T285 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson (båda kd) yrkandena 12 och 13,
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 90 och
2009/10:T492 av Sven Yngve Persson (m) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (v, mp)

3. Högsta tillåtna hastighet 30 km/tim

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T277 av Roland Bäckman (s) och
2008/09:T293 av Roland Bäckman (s).

Reservation 3 (s, v, mp)

4. Automatisk hastighetsövervakning samt ägaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T237 av Roland Bäckman (s),
2008/09:T263 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (båda s),
2008/09:T287 av Hans Hoff (s),
2009/10:T345 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 91 och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 32.

Reservation 4 (s, mp)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s193036
m800016
c23006
fp22006
kd18006
v00202
mp01504
-1000
Totalt1451082076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Bötesnivåer vid hastighetsöverträdelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T225 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m).

Reservation 6 (mp)

6. Mobiltelefoni

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T228 av Inger René (m),
2008/09:T232 av Björn Hamilton (m),
2008/09:T336 av Susanne Eberstein (s),
2008/09:T358 av Marianne Watz (m),
2008/09:T384 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkandena 1-3,
2008/09:T432 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m),
2008/09:T446 av Yilmaz Kerimo (s),
2009/10:T260 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (båda c),
2009/10:T334 av Ann-Christin Ahlberg (s),
2009/10:T341 av Annicka Engblom (m),
2009/10:T376 av Björn Hamilton (m),
2009/10:T422 av Helena Bargholtz (fp),
2009/10:T500 av Marianne Watz (m) och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 33.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m800016
c23006
fp22006
kd20004
v00202
mp06103
-1000
Totalt1461083065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Äldre och funktionshindrade i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T231 av Peder Wachtmeister (m),
2008/09:T240 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (båda s),
2008/09:T341 av Kerstin Engle och Inger Jarl Beck (båda s),
2009/10:T203 av Ulf Berg och Lena Asplund (båda m),
2009/10:T363 av Lars Lilja (s),
2009/10:T420 av Helena Bargholtz (fp) yrkandena 1, 2 och 6 samt
2009/10:T480 av Karin Nilsson och Staffan Danielsson (båda c).

8. Trafikmedicinska centrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T335 av Lars-Ivar Ericson och Anders Åkesson (båda c),
2008/09:T342 av Kerstin Engle och Inger Jarl Beck (båda s),
2009/10:T370 av Kerstin Engle och Inger Jarl Beck (båda s),
2009/10:T420 av Helena Bargholtz (fp) yrkandena 3 och 5 samt
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 36.

Reservation 10 (s, v, mp)

9. Synfältsbegränsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T223 av Staffan Danielsson och Karin Nilsson (båda c) och
2009/10:T421 av Helena Bargholtz (fp).

10. Barn i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T220 av Catharina Bråkenhielm (s),
2009/10:T285 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson (båda kd) yrkande 14,
2009/10:T412 av Agneta Berliner och Anita Brodén (båda fp) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 28.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m800016
c23006
fp22006
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt146138065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Mittbarriärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T338 av Tomas Eneroth (s) och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 35.

Reservation 12 (s, v, mp)

12. Reflexvästar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T469 av Sylvia Lindgren och Börje Vestlund (båda s),
2009/10:T283 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (båda s),
2009/10:T360 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (båda s),
2009/10:T448 av Agneta Gille (s) och
2009/10:T450 av Cecilie Tenfjord-Toftby (m).

Reservation 13 (s, mp)

13. Trafikregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T355 av Alf Eriksson (s),
2008/09:T418 av Marina Pettersson och Berit Högman (båda s),
2008/09:T522 av Lars Lilja (s) och
2009/10:T243 av Christer Winbäck (fp).

Reservation 14 (s)
Reservation 15 (mp)

14. Viltolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T248 av Lennart Sacrédeus (kd) och
2009/10:T295 av Jan Ertsborn (fp).

15. NTF:s roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T365 av Kerstin Engle m.fl. (s).

Reservation 16 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800016
c23006
fp22006
kd20004
v02002
mp01603
-0100
Totalt145138066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Trafikförseelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 24.

Reservation 17 (mp)

17. Trafikskyltar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T547 av Staffan Anger och Margareta Cederfelt (båda m).

18. Ansvar och befogenheter för Vägverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T396 av Renée Jeryd m.fl. (s).

19. Sommartid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T224 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda c).