Vissa trafikfrågor m.m.

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 1999

Beslut

Parkeringsvakter bevakar tunga transporter (TU13)

Ett permanent system där parkeringsvakter kan tas i anspråk för att bevaka långa, tunga och breda transporter börjar gälla den 1 juli 1999. Parkeringsvakterna ska i sådana fall kunna ge anvisningar för trafiken. Parkeringsvakter ska också kunna tas i anspråk för att biträda polismän när de fullgör trafikövervakningsuppgifter exempelvis i samband med hastighets-, förar- eller fordonskontroller. Riksdagen beslutade vidare om en ändring i övergångsbestämmelserna beträffande färdtjänst och riksfärdtjänst.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-04-13
Justering: 1999-05-04
Betänkande 1998/99:TU13

Parkeringsvakter bevakar tunga transporter (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett permanent system där parkeringsvakter kan tas i anspråk för att bevaka långa, tunga och breda transporter. Parkeringsvakterna ska i sådana fall kunna ge anvisningar för trafiken. Parkeringsvakter ska också kunna tas i anspråk för att biträda polismän när de fullgör trafikövervakningsuppgifter exempelvis i samband med hastighets-, förar- eller fordonskontroller. Utskottet föreslår vidare att riksdagen ställer sig bakom en ändring i övergångsbestämmelserna beträffande färdtjänst och riksfärdtjänst. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-19
4

Beslut

Beslut: 1999-05-20

Protokoll med beslut