Vissa socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2014

Beslut

Räntekrav vid sen återbetalning av sjukersättning (SfU15)

Riksdagen sa ja till ett regeringsförslag som innebär att personer som har fått för mycket sjukersättning ska betala ränta om de är sena med återbetalningen.

Beslutet gäller den grupp som har fått en icke tidsbegränsad sjukersättning enligt de regler som gällde före juli 2008. Dessa regler tillåter att den försäkrade arbetar och studerar utan att han eller hon förlorar rätten till sjukersättning. Vid arbete betalar Försäkringskassan ut en preliminär reducerad sjukersättning varje månad. Försäkringskassan beslutar sedan om en slutlig sjukersättning när Skatteverket fastställt den pensionsgrundande inkomsten för det aktuella året. Om den försäkrade har fått för mycket pengar måste han eller hon betala tillbaka det överskjutande beloppet plus en avgift. Ingen ränta behöver betalas.

Enligt de nya reglerna ska den försäkrade betala ränta om han eller hon fått en återbetalningsplan eller fått skjuta upp återbetalningen. Räntan ska motsvara statens utlåningsränta med ett tillägg på två procentenheter. Om betalning inte sker i tid ska Försäkringskassan kunna ta ut en dröjsmålsränta.

Riksdagens beslut innebär även en regeländring för dem som får bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. De ska inte längre behöva anmäla mindre ökningar av inkomst och förmögenhet.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-10
Justering: 2014-05-06
Betänkande publicerat: 2014-05-22
Trycklov: 2014-05-20
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:SfU15

Räntekrav vid sen återbetalning av sjukersättning (SfU15)

Personer som har fått för mycket sjukersättning ska betala ränta om de är sena med återbetalningen enligt ett förslag från regeringen. Förslaget gäller den grupp som har fått en icke tidsbegränsad sjukersättning enligt de regler som gällde före juli 2008. Dessa regler tillåter att den försäkrade arbetar och studerar utan att han eller hon förlorar rätten till sjukersättning. Vid arbete betalar Försäkringskassan ut en preliminär reducerad sjukersättning varje månad. Försäkringskassan beslutar sedan om en slutlig sjukersättning när Skatteverket fastställt den pensionsgrundande inkomsten för det aktuella året. Om den försäkrade har fått för mycket pengar måste han eller hon betala tillbaka det överskjutande beloppet plus en avgift. Ingen ränta behöver betalas.

Enligt det nya förslaget ska den försäkrade betala ränta om han eller hon fått en återbetalningsplan eller fått skjuta upp återbetalningen. Räntan ska motsvara statens utlåningsränta med ett tillägg på två procentenheter. Om betalning inte sker i tid ska Försäkringskassan kunna ta ut en dröjsmålsränta.

Regeringen föreslår också en regeländring för dem som får bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. De ska inte längre behöva anmäla mindre ökningar av inkomst och förmögenhet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2014. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-27
Debatt i kammaren: 2014-05-28
4

Beslut

Beslut: 2014-05-28
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förenklad anmälningsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag lag om ändring i social-försäkringsbalken de delar det avser 110 kap. 46 §.

1. Förenklad anmälningsskyldighet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag lag om ändring i social-försäkringsbalken de delar det avser 110 kap. 46 §.


2. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i social-försäkringsbalken i den mån det inte omfattas av vad utskottet  föreslagit ovan och med den ändringen att 37 kap. 14 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.


Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i social-försäkringsbalken i den mån det inte omfattas av vad utskottet  föreslagit ovan och med den ändringen att 37 kap. 14 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP21004
FP20004
C17006
SD00182
V01801
KD18001
Totalt271181842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Skyldighet för Försäkringskassan att betala ränta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP02104
FP20004
C17006
SD18002
V01801
KD18001
Totalt26839042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Skyldighet för Försäkringskassan att betala ränta

Utskottets förslag:

Reservation 3 (MP, V)