Vissa skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1995/96:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1995-12-07
Betänkande 1995/96:UbU3

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-01-31
4

Beslut

Beslut: 1996-01-31

Protokoll med beslut