Vissa skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1994-04-21
Betänkande 1993/94:UbU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-05
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05

Protokoll med beslut