Vissa sjukförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.