Vissa punktskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 1996/97:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 1997

Beslut

Punktskattefrågor (SkU17)

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om vissa punktskattefrågor, bland annat privat införsel av alkohol och tobak vid inresa till Sverige från ett annat EU-land.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-01-28
Justering: 1997-02-11
Betänkande 1996/97:SkU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-03-05
4

Beslut

Beslut: 1997-03-12

Protokoll med beslut