Vissa psykiatrifrågor m.m.

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2009

Beslut

Vissa psykiatrifrågor (SoU3)

Riksdagen säger ja till en rad lagändringar inom psykatrins område i syfte att öka samverkan mellan kommun och landsting och tydliggöra ansvaret för hälso- och sjukvårdspersonal. Genom ändringarna blir hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, hjälp och stöd då det finns en vuxen med psykisk sjukdom i barnets närhet. Kommuner och landsting blir också enligt lag skyldiga att samverka i högre utsträckning kring personer med psykisk funktionsnedsättning. De nya lagarna börjar enligt förslaget gälla från den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Vissa psykiatrifrågor (SoU3)

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till en rad lagändringar inom psykatrins område i syfte att öka samverkan mellan kommun och landsting och tydliggöra ansvaret för hälso- och sjukvårdspersonal.

Genom ändringarna blir hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, hjälp och stöd då det finns en vuxen med psykisk sjukdom i barnets närhet. Kommuner och landsting blir också enligt lag skyldiga att samverka i högre utsträckning kring personer med psykisk funktionsnedsättning. De nya lagarna börjar gälla från den 1 januari 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.