Vissa nedrustningsfrågor

Utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1998

Beslut

Nedrustningsfrågor (UU16)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 om nedrustningsfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1998-04-14, 1998-04-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.