Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2004

Beslut

Stöd till svensk träskiveindustri (NU10)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skapa ett stödsystem för svensk träskiveindustri. Stödet ska göra att svensk träskiveindustri kan konkurrera på samma villkor som träskiveindustrin i övriga Europa. Bakgrunden är att den svenska energipolitiken lett till att värmeverk och pelletsfabriker efterfrågar sågspån, samma råvara som används i träskiveindustrin. Det har medfört att priset på sågspån ökat vilket missgynnat träskiveindustrin. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag alla motioner utom 2003/04:N268 som bifalles delvis.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-02-05
Justering: 2004-03-02
Betänkande publicerat: 2004-03-18
Trycklov: 2004-03-09
Reservationer 17
Betänkande 2003/04:NU10

Stöd till svensk träskiveindustri (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skapa ett stödsystem för svensk träskiveindustri. Stödet ska göra att svensk träskiveindustri kan konkurrera på samma villkor som träskiveindustrin i övriga Europa. Bakgrunden är att den svenska energipolitiken lett till att värmeverk och pelletsfabriker efterfrågar sågspån, samma råvara som används i träskiveindustrin. Det har medfört att priset på sågspån ökat vilket missgynnat träskiveindustrin. Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-17
4

Beslut

Beslut: 2004-03-18
20 förslagspunkter, 15 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Innovationer och nyföretagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N275.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m038017
c01408
fp037011
kd02607
v23007
mp17000
-0000
Totalt151115083

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kapitalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N258, 2003/04:N269, 2003/04:N329 yrkandena 9 och 11, 2003/04:N397, 2003/04:N403 och 2003/04:N412 yrkande 11.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m038017
c01408
fp037011
kd02607
v23007
mp17000
-0000
Totalt151115083

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Industriella utvecklingscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N412 yrkande 25.

Reservation 3 (kd)

4. Kvinnors företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N256, 2003/04:N257, 2003/04:N329 yrkande 3, 2003/04:N412 yrkande 18, 2003/04:A3, 2003/04:A302 yrkande 14, 2003/04:A307 yrkande 7 och 2003/04:A371 yrkande 24.

Reservation 4 (m, fp, kd)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m038017
c00148
fp037011
kd02607
v23007
mp17000
-0000
Totalt1511011483

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Invandrares företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf396 yrkande 18, 2003/04:N274, 2003/04:N280 och 2003/04:N329 yrkande 8.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

6. Forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N252, 2003/04:N294, 2003/04:N323 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N325 yrkande 7, 2003/04:N328 yrkande 18, 2003/04:N412 yrkande 26 och 2003/04:N414 yrkandena 13, 15 och 16.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)
Reservation 8 (mp)

7. Social ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So569 yrkande 12, 2003/04:N216, 2003/04:N321, 2003/04:N352, 2003/04:N360, 2003/04:N361, 2003/04:N398, 2003/04:N408, 2003/04:N412 yrkande 10 och 2003/04:N414 yrkande 12.

Reservation 9 (m, fp)
Reservation 10 (c, kd)
Reservation 11 (mp)

8. Turism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K362 yrkande 4, 2003/04:Kr326 yrkande 5, 2003/04:MJ474 yrkande 23, 2003/04:N202, 2003/04:N222, 2003/04:N328 yrkande 21, 2003/04:N337 yrkande 1, 2003/04:N347 yrkandena 1, 3-6 och 10, 2003/04:N366, 2003/04:N373 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:N391.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)
Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100133
m003817
c02119
fp103611
kd00267
v02307
mp14210
-0000
Totalt1252711384

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Företagsnedläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N292 yrkandena 1-3 och 2003/04:N307.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)
Reservation 15 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100133
m2001817
c40108
fp320511
kd24027
v02307
mp01700
-0000
Totalt190403683

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Företagarombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N229.

11. Vissa skogsindustriella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motion 2003/04:N268 och avslår motionerna 2003/04:N243, 2003/04:N247 och 2003/04:N376.

Reservation 16 (m, fp)
Reservation 17 (c, kd)

12. Design

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr230 yrkandena 5 och 6.

13. Glasindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N364.

14. Rymdindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N253 och 2003/04:N276.

15. Läkemedels- och bioteknikindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N309 yrkandena 1-3.

16. Centrum för innovationer och miljöexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N304.

17. Neutronforskningsanläggningen ESS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N351 och 2003/04:N371 yrkandena 1 och 2.

18. Metallindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N339 yrkande 1.

19. Livsmedelsbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N392.

20. Film, bild och medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N372, 2003/04:N382 och 2003/04:N406.