Vissa mervärdesskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.