Vissa konkurrenspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om konkurrenspolitiska frågor (NU16)

Riksdagen sade nej till motioner om konkurrenspolitiska frågor från allmänna motionstiden 2005. När det gäller frågan om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor hänvisar riksdagen till att regeringen meddelat att den inom kort ska tillsätta en utredning där frågan behandlas. Riksdagen har tidigare genom ett tillkännagivande uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor (se 2004/05:NU16 ).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-09
Betänkande publicerat: 2006-05-18
Trycklov: 2006-05-17
Reservationer 5
Betänkande 2005/06:NU16

Nej till motioner om konkurrenspolitiska frågor (NU16)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om konkurrenspolitiska frågor från allmänna motionstiden 2005. När det gäller frågan om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor hänvisar utskottet till att regeringen meddelat att den inom kort ska tillsätta en utredning där frågan behandlas. Riksdagen har tidigare genom ett tillkännagivande uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor (se 2004/05:NU16).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-30
4

Beslut

Beslut: 2006-05-31
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konkurrenspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L290 yrkande 2, 2005/06:L310 yrkande 3, 2005/06:U290 yrkande 5, 2005/06:N208 yrkande 1, 2005/06:N434 yrkande 9, 2005/06:N437 yrkande 5 i denna del, 2005/06:N480 yrkande 7 och 2005/06:Bo298 yrkandena 10 och 13.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m14509
c01804
fp04107
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt163130056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Om- och avregleringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N326, 2005/06:N330, 2005/06:N336, 2005/06:N434 yrkande 11 och 2005/06:N463.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N208 yrkande 2, 2005/06:N244 yrkande 2, 2005/06:N351, 2005/06:N434 yrkandena 12 och 13, 2005/06:N445 yrkande 8, 2005/06:N478 yrkandena 12 och 13, 2005/06:N480 yrkande 4, 2005/06:A309 yrkandena 17 och 18 samt 2005/06:A310 yrkande 4.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m045010
c01804
fp04107
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt161130058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kriminalisering av karteller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N437 yrkande 5 i denna del, 2005/06:N480 yrkande 8 och 2005/06:Bo338 yrkande 10.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c01804
fp04107
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt162131056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Konkurrensen inom dagligvaruhandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ395 yrkande 6, 2005/06:N265, 2005/06:N266, 2005/06:N343, 2005/06:N345 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:N444 yrkande 1.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c01804
fp04107
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt162131056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag