Vissa integritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2009

Beslut

Nej till motioner om integritetsfrågor (KU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om integritetsfrågor. Motionerna handlar om elektronisk kartläggning vid resor och kortköp, kränkningar på Internet, Datainspektionens uppgifter, brottsbekämpning och integritet samt sekretess i hälso- och sjukvården respektive i migrationsmål.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2009-11-10, 2009-11-17, 2009-11-19

Nej till motioner om integritetsfrågor (KU5)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om integritetsfrågor. Motionerna handlar om elektronisk kartläggning vid resor och kortköp, kränkningar på Internet, Datainspektionens uppgifter, brottsbekämpning och integritet samt sekretess i hälso- och sjukvården respektive i migrationsmål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.