Vissa immaterialrättsliga frågor

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2008

Beslut

Nej till motioner om immaterialrättsliga frågor (NU16)

Riksdagen sade nej till motioner om immaterialrättsliga frågor. Skälet är att riksdagen redan tidigare har tagit ställning till liknande frågor och att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. De flesta handlar om patent och upphovsrätt, till exempel patentsystemet i Europa, datorrelaterade uppfinningar, ersättning för musikaliska verk och licensiering av programvaror vid statliga myndigheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-27
Trycklov: 2008-05-27
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:NU16

Nej till motioner om immaterialrättsliga frågor (NU16)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om immaterialrättsliga frågor. Skälet är att riksdagen redan tidigare har tagit ställning till liknande frågor och att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. De flesta handlar om patent och upphovsrätt, till exempel patentsystemet i Europa, datorrelaterade uppfinningar, ersättning för musikaliska verk och licensiering av programvaror vid statliga myndigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-11
4

Beslut

Beslut: 2008-06-12
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Patentansökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N373.

2. Patentsystemet i Europa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N289 yrkandena 1 och 3, 2007/08:N295 och 2007/08:N394.

3. Datorrelaterade uppfinningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N280 yrkandena 1-5 och 2006/07:N289 yrkande 2.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020028
m820015
c25004
fp23005
kd18006
v00193
mp01504
Totalt250151965

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ersättning för musikaliska verk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N251 och 2006/07:N327 yrkandena 1 och 2.

5. Licensiering av programvaror vid statliga myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N389.

6. Ändring i mönsterskyddsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N343.

7. Arenarätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N319 och 2007/08:N259.