Vissa högskolefrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2002

Beslut

Motioner om högskolefrågor (UbU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om högskolefrågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om högskolefrågor (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om högskolefrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.