Vissa högskolefrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2000

Beslut

Motioner om högskolefrågor (UbU14)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om högskolefrågor. Motionerna behandlar övergripande frågor om högskolan och frågor om huvudmannaskap, principer för resurstilldelning, distansutbildning, studenter med funktionshinder, studieorganisation, tillträde till grundutbildningen, studenternas ställning, lärarna i högskolan, vissa lärosäten och orter samt vissa ämnen och yrkesutbildningar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om högskolefrågor (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1999 om högskolefrågor. Motionerna behandlar övergripande frågor om högskolan och frågor om huvudmannaskap, principer för resurstilldelning, distansutbildning, studenter med funktionshinder, studieorganisation, tillträde till grundutbildningen, studenternas ställning, lärarna i högskolan, vissa lärosäten och orter samt vissa ämnen och yrkesutbildningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.