Vissa gymnasieskolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1995-03-09
Betänkande 1994/95:UbU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-03-22
4

Beslut

Beslut: 1995-03-22

Protokoll med beslut