Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2007

Beslut

Frågor om totalförsvarsplikt (FöU3)

Totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt ska vara skyldiga att medverka vid slumpmässiga drogtester. Detta för att skapa en drogfri miljö och därmed höjd säkerhet inom totalförsvaret. Inskrivningsnämnderna avskaffas för att skapa en likartad och förenklad överklagandeprocess av beslut som fattas av Totalförsvarets pliktverk. Det finns i dag krav på tillstånd för fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inom eller av restriktionsområden för luftfart. Detta krav inskränks. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2008. Riksdagen sade nej till en rad motionsförslag om förändringar i lagen om totalförsvarsplikt. Detta med hänvisning till att en parlamentarisk utredning bör se över totalförsvarsplikten.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-10-30
Justering: 2007-11-01
Betänkande publicerat: 2007-11-06
Trycklov: 2007-11-06
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:FöU3

Alla beredningar i utskottet

2007-10-30, 2007-10-23, 2007-10-16

Frågor om totalförsvarsplikt (FöU3)

Totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt ska vara skyldiga att medverka vid slumpmässiga drogtester. Detta för att skapa en drogfri miljö och därmed höjd säkerhet inom totalförsvaret. Inskrivningsnämnderna avskaffas för att skapa en likartad och förenklad överklagandeprocess av beslut som fattas av Totalförsvarets pliktverk. Det finns i dag krav på tillstånd för fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inom eller av restriktionsområden för luftfart. Detta krav inskränks. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen att de nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2008 i stället för den 1 oktober 2007. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till en rad motionsförslag om förändringar i lagen om totalförsvarsplikt. Detta med hänvisning till att en parlamentarisk utredning bör se över totalförsvarsplikten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-21
4

Beslut

Beslut: 2007-11-21
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2008,
2. lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2008 och
3. lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2008.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:116.

2. Drogtester m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö5 yrkandena 1-5.

Reservation 1 (mp)

3. Förändring av totalförsvarsplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö5 yrkande 6, 2006/07:Fö209, 2006/07:Fö212 yrkande 5, 2006/07:Fö216, 2006/07:Fö238 yrkandena 28 och 29, 2006/07:A270 yrkande 52, 2007/08:Fi277 yrkande 36, 2007/08:Fö204, 2007/08:Fö217 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Fö223 yrkande 1, 2007/08:Fö234 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Fö258, 2007/08:Fö261 yrkandena 3 och 6 samt 2007/08:Fö265 yrkandena 4 och 9.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m860011
c23006
fp24004
kd16008
v01804
mp00136
Totalt260181358

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag