Vissa frågor rörande fastigheter

LUs betänkande 2004/05:LU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

Motioner om fastigheter (LU16)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fastigheter. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår eller planeras arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jordabalkens felregler, friköp av historiska arrenden, fastighetsmäklarlagen och arrendelagstiftningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-15, 2005-03-01

Motioner om fastigheter (LU16)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fastigheter. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår eller planeras arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jordabalkens felregler, friköp av historiska arrenden, fastighetsmäklarlagen och arrendelagstiftningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.