Vissa frågor om regional utvecklingspolitik

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om regional utvecklingspolitik (NU12)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om regional utvecklingspolitik som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram, regional tillväxt och genusperspektiv, kapitalförsörjning, återförande av vattenkraftsmedel, landsbygds- och skärgårdsfrågor samt omlokalisering av statlig verksamhet. Ett antal motioner avslogs med hänvisning till pågående arbete inom Regeringskansliet eller pågående utredningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

115 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-07
Justering: 2006-02-23
Betänkande publicerat: 2006-03-08
Trycklov: 2006-03-08
Reservationer 9
Betänkande 2005/06:NU12

Nej till motioner om regional utvecklingspolitik (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om regional utvecklingspolitik som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram, regional tillväxt och genusperspektiv, kapitalförsörjning, återförande av vattenkraftsmedel, landsbygds- och skärgårdsfrågor samt omlokalisering av statlig verksamhet. Utskottet avslår ett antal motioner med hänvisning till pågående arbete inom Regeringskansliet eller pågående utredningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-16
4

Beslut

Beslut: 2006-03-22
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regionala tillväxtprogram, strukturfondsprogram m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N254 yrkandena 22 och 24, 2004/05:N272 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N306 yrkande 3, 2004/05:N317, 2004/05:N399 yrkande 2, 2005/06:U338 yrkande 15, 2005/06:U339 yrkande 8, 2005/06:N204, 2005/06:N215 yrkande 5, 2005/06:N383 yrkande 19, 2005/06:N394, 2005/06:N416 och 2005/06:N469.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04906
c01606
fp04008
kd02706
v23005
mp14003
-0002
Totalt162132055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Regional tillväxt och genusperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N201 yrkandena 1-5, 2004/05:N398 yrkande 15 och 2005/06:N461.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Riskkapital och kreditförsörjning med särskild betydelse för regional utvecklingspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N219, 2004/05:N341, 2004/05:N359 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N381, 2004/05:N406 yrkandena 1-4, 6 och 7, 2004/05:N407 yrkande 1, 2004/05:N424, 2005/06:N201, 2005/06:N275, 2005/06:N358, 2005/06:N368, 2005/06:N383 yrkande 5, 2005/06:N401, 2005/06:N404, 2005/06:N454, 2005/06:N481 yrkande 17 och 2005/06:A309 yrkandena 25 och 31.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Lokal förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N407 yrkande 6, 2005/06:N309 yrkande 2 och 2005/06:N439 yrkande 9.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

5. Återförande av vattenkraftsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N223, 2004/05:N233, 2004/05:N257 yrkande 4, 2004/05:N293, 2004/05:N331, 2004/05:N333, 2004/05:N398 yrkande 12, 2005/06:N297, 2005/06:N349, 2005/06:N382 yrkande 2 och 2005/06:N430.

Reservation 5 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m47026
c01606
fp38208
kd02706
v02305
mp01403
-0002
Totalt21082255

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Landsbygds- och skärgårdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N277 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N320, 2004/05:N327, 2004/05:N336, 2004/05:N361, 2004/05:N364 yrkandena 1-3, 2004/05:N409 yrkande 12, 2004/05:N414 yrkande 1, 2004/05:N428, 2004/05:Bo305 yrkande 1, 2005/06:MJ350 yrkande 11, 2005/06:MJ356 yrkande 2, 2005/06:MJ519 yrkande 26, 2005/06:MJ524 yrkande 3, 2005/06:N223, 2005/06:N230, 2005/06:N231, 2005/06:N243 yrkande 1, 2005/06:N249, 2005/06:N278, 2005/06:N296, 2005/06:N301, 2005/06:N302 yrkande 12, 2005/06:N309 yrkande 8, 2005/06:N316, 2005/06:N320, 2005/06:N342, 2005/06:N345 yrkande 3, 2005/06:N381 yrkande 1, 2005/06:N383 yrkandena 16 och 17, 2005/06:N388 yrkande 1, 2005/06:N443 yrkandena 39 och 41 samt 2005/06:N481 yrkandena 11, 13, 18 och 20.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04906
c01606
fp04008
kd02706
v22105
mp14003
-0002
Totalt161133055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Omlokalisering av statlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N239, 2005/06:N246 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N261, 2005/06:N280, 2005/06:N302 yrkande 3, 2005/06:N313 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N314, 2005/06:N382 yrkande 5 och 2005/06:N439 yrkande 4.

Reservation 7 (m, fp)
Reservation 8 (c, kd)
Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m01477
c00166
fp10398
kd00276
v02125
mp01403
-0002
Totalt1263613156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Utvecklingen i län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju295 yrkande 6, 2004/05:N236, 2004/05:N238 yrkandena 2, 6 och 7, 2004/05:N239 yrkandena 1 och 14, 2004/05:N241 yrkande 4, 2004/05:N308 yrkande 6, 2004/05:N319, 2004/05:N342, 2004/05:N345, 2004/05:N349 yrkande 1, 2004/05:N354, 2004/05:N403 yrkande 5, 2004/05:N404 yrkandena 2, 4 och 5, 2004/05:N409 yrkandena 1 och 6, 2004/05:N414 yrkande 13, 2004/05:N434, 2004/05:N437, 2004/05:N444, 2004/05:N452, 2005/06:Sk298 yrkande 7, 2005/06:Ju481 yrkande 9, 2005/06:N206, 2005/06:N209, 2005/06:N210, 2005/06:N245 yrkande 1, 2005/06:N267, 2005/06:N268, 2005/06:N269, 2005/06:N279, 2005/06:N302 yrkande 1, 2005/06:N305 yrkandena 1, 2, 5 och 8, 2005/06:N324, 2005/06:N325, 2005/06:N337, 2005/06:N375, 2005/06:N380 yrkande 10, 2005/06:N382 yrkande 8, 2005/06:N406, 2005/06:N438 yrkande 1 och 2005/06:N443 yrkandena 2 och 34.