Vissa frågor om militär verksamhet m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om olika typer av militär verksamhet (FöU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör olika typer av militär verksamhet med mera. Motionerna tar bland annat upp frågor om Försvarsmaktens grundorganisation, materielfrågor, övningsverksamhet, vindkraft och försvarsindustrifrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-25
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-10
Trycklov: 2014-03-07
Reservationer 15
Betänkande 2013/14:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2014-02-25, 2014-02-18

Nej till motioner om olika typer av militär verksamhet (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör olika typer av militär verksamhet med mera. Motionerna tar bland annat upp frågor om Försvarsmaktens grundorganisation, materielfrågor, övningsverksamhet, vindkraft och försvarsindustrifrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-19
4

Beslut

Beslut: 2014-03-19
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grundorganisatoriska frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 7, 22, 25 och 26,
2013/14:Fö207 av Krister Hammarbergh (M) och
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 25, 35, 40 och 41.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP21004
FP18006
C18005
SD01703
V16003
KD17002
Totalt28317049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skjutfält och övningsverksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö218 av Sten Bergheden (M),
2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkandena 1-3,
2013/14:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3,
2013/14:Fö212 av Peter Rådberg m.fl. (MP),
2013/14:Fö223 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) och
2013/14:Fö232 av Valter Mutt (MP).

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP02104
FP18006
C18005
SD17003
V00154
KD17002
Totalt263211550

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Natoverksamhet på svenska övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 4 och
2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP17404
FP18006
C18005
SD17003
V01603
KD17002
Totalt27920050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Materiel- och anskaffningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 2 och 14,
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 7 och 11 samt
2013/14:Fö250 av Mikael Jansson (SD).

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (SD)

5. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fö216 av Lise Nordin m.fl. (MP) och
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 42.

Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP02104
FP18006
C18005
SD00173
V15013
KD17002
Totalt261211849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Försvarsindustrifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö219 av Staffan Anger (M) och
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (SD)

7. Kompetens- och bemanningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 15 och 16.

Reservation 12 (SD)

8. Styrning av Försvarsmakten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 13 (SD)

9. Finansieringen av Hemvärnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 14 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP02104
FP18006
C18005
SD17003
V01603
KD17002
Totalt167133049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Behovet av beredskapspoliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 39.

Reservation 15 (SD)