Vissa frågor om ledighet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2010

Beslut

Nej till motioner om ledighet (AU14)

Riksdagen sa nej till sex motioner om ledighet. Motionerna handlar bland annat om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan och för att delta i frivilligförsvaret.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om ledighet (AU14)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till sex motioner om ledighet. Motionerna handlar bland annat om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan och för att delta i frivilligförsvaret.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.