Vissa frågor avseende skolväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 1990/91:UbU17

Beslutat: 11 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1991-05-23
Betänkande 1990/91:UbU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-06-05
4

Beslut

Beslut: 1991-06-11

Protokoll med beslut