Vissa författningsfrågor m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om författningsfrågor (KU27)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om bland annat olika författningsfrågor. Motionerna handlar om minskning av antalet riksdagsledamöter, offentlighet åt kontakttillfällen med statschefen, användningen av burka eller niqab i Sverige, mänskliga rättigheter, en svensk motsvarighet till habeas corpus-institutet, karantänsregler för statsråd, återinförande av valmonarki, införande av republik och avvecklande av monarkin, samvetsfrihet och vissa samvetsklausuler, förbud mot opinionsundersökningar dagarna före riksdagsvalet, värdekommission samt statschefens ställning och uppgifter i samband med regeringsbildning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag av motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-01-26, 2010-02-02, 2010-02-04

Nej till motioner om författningsfrågor (KU27)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om bland annat olika författningsfrågor.

Motionerna handlar om minskning av antalet riksdagsledamöter, offentlighet åt kontakttillfällen med statschefen, användningen av burka eller niqab i Sverige, mänskliga rättigheter, en svensk motsvarighet till habeas corpus-institutet, karantänsregler för statsråd, återinförande av valmonarki, införande av republik och avvecklande av monarkin, samvetsfrihet och vissa samvetsklausuler, förbud mot opinionsundersökningar dagarna före riksdagsvalet, värdekommission samt statschefens ställning och uppgifter i samband med regeringsbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.