Vissa för den grundläggande högskoleutbildningen gemensamma frågor och anslag

Utbildningsutskottets betänkande 1988/89:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.