Vissa fiskeripolitiska frågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Fiskeripolitiska frågor (MJU27)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om resultatet av den reformering av EU:s gemensamma fiskeripolitik som genomfördes år 2002 och hur genomförandet och tillämpningen därefter har framskridit. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

77 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-30
Betänkande publicerat: 2006-06-01
Trycklov: 2006-06-01
Reservationer 68
Betänkande 2005/06:MJU27

Fiskeripolitiska frågor (MJU27)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om resultatet av den reformering av EU:s gemensamma fiskeripolitik som genomfördes år 2002 och hur genomförandet och tillämpningen därefter har framskridit. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-16
4

Beslut

Beslut: 2006-06-17
57 förslagspunkter, 57 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av fiskelagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ40 yrkandena 5 och 6, 2005/06:MJ324 och 2005/06:MJ446 yrkande 23.

Reservation 1 (fp)

2. Administrativa sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ40 yrkande 8.

Reservation 2 (m, fp, kd)

3. Utskrotning av fiskeflottan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ327 yrkandena 1 och 3, 2005/06:MJ333 yrkandena 1-4, 2005/06:MJ369 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:MJ471 yrkande 2.

Reservation 3 (v)

4. En proposition om en uppdaterad fiskeripolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ37 yrkande 1.

Reservation 4 (m, kd)

5. Sveriges roll i den gemensamma fiskeripolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ36 yrkande 1.

Reservation 5 (m)

6. Utformningen av den gemensamma fiskeripolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ369 yrkande 19, 2004/05:MJ389, 2004/05:MJ428, 2004/05:MJ448, 2005/06:MJ38 yrkande 1, 2005/06:MJ39 yrkande 2, 2005/06:MJ40 yrkande 1, 2005/06:MJ292 yrkande 3, 2005/06:MJ532 yrkande 9 och 2005/06:MJ585 yrkande 5.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

7. De rådgivande nämnderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ37 yrkande 4.

Reservation 7 (kd)

8. En etisk dimension i fiskeripolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ500 yrkande 28 och 2005/06:MJ446 yrkande 29.

Reservation 8 (fp, kd)

9. Tillgängligheten till Nordsjön och Västerhavet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ500 yrkande 31.

Reservation 9 (kd)

10. Reformering av FN:s havsrättskonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ446 yrkande 34.

Reservation 10 (fp, kd)

11. Vetenskaplig rådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ421 yrkandena 2 och 3, 2004/05:MJ500 yrkande 24 och 2005/06:MJ36 yrkande 2.

Reservation 11 (m, kd)
Reservation 12 (v, mp)

12. Individuella kvoter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ369 yrkande 16, 2004/05:MJ371 yrkandena 6, 7 och 9, 2004/05:MJ466, 2004/05:MJ500 yrkande 21, 2005/06:MJ37 yrkande 2, 2005/06:MJ219, 2005/06:MJ262, 2005/06:MJ328 yrkande 1, 2005/06:MJ446 yrkande 24, 2005/06:MJ522 yrkande 7 och 2005/06:MJ585 yrkande 13.

Reservation 13 (fp, mp)
Reservation 14 (m)
Reservation 15 (kd)
Reservation 16 (c)

13. Införande av ett system med fiskedagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ500 yrkande 22, 2005/06:MJ37 yrkande 3, 2005/06:MJ40 yrkandena 4 och 10, 2005/06:MJ214, 2005/06:MJ446 yrkande 25 och 2005/06:MJ585 yrkande 7.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

14. Fiskeriverkets instruktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ327 yrkande 2.

15. Den nationella fiskeripolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ487, 2004/05:MJ495 yrkande 1, 2004/05:MJ500 yrkande 29, 2004/05:N401 yrkande 11 i denna del, 2005/06:MJ39 yrkande 1, 2005/06:MJ349 yrkande 1 och 2005/06:MJ585 yrkande 1.

Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (m, c)

16. Det kustnära fisket och insjöfisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ317, 2004/05:MJ327, 2004/05:MJ413, 2004/05:MJ471, 2004/05:MJ535, 2005/06:MJ272 yrkande 1, 2005/06:MJ333 yrkande 5, 2005/06:MJ471 yrkande 1 och 2005/06:MJ585 yrkande 12.

Reservation 20 (fp)
Reservation 21 (c)

17. Småskalig livsmedelsförädling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ405.

Reservation 22 (m, c, kd)

18. Konsumentperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ339, 2005/06:MJ39 yrkande 3 och 2005/06:MJ501 i denna del.

Reservation 23 (c, kd)

19. Miljömärkning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ371 yrkande 12, 2005/06:MJ446 yrkande 33 och 2005/06:MJ585 yrkande 15.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

20. Genomförandeplanering och administration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ369 yrkande 18, 2004/05:MJ494 yrkande 5 i denna del, 2004/05:N401 yrkande 11 i denna del, 2005/06:MJ40 yrkande 3, 2005/06:MJ272 yrkande 3, 2005/06:MJ446 yrkandena 30 och 31, 2005/06:MJ451 yrkande 5 och 2005/06:MJ585 yrkandena 3, 8 och 9.

Reservation 25 (fp)
Reservation 26 (kd)
Reservation 27 (c)

21. Bottentrålningens skador på havsmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ587 yrkande 2.

22. Fiskets ansvar för miljöproblemen i havet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ585 yrkande 10.

23. Vitbok om utfiskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ486.

24. Nationella förvaltningsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ347 yrkande 3, 2004/05:MJ421 yrkande 4, 2004/05:MJ488, 2004/05:MJ500 yrkande 25, 2005/06:MJ444 yrkande 1, 2005/06:MJ497 yrkande 1 och 2005/06:MJ585 yrkande 6.

Reservation 28 (v)

25. Ålfisket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ300, 2004/05:MJ319, 2004/05:MJ333 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ421 yrkande 7, 2004/05:MJ494 yrkande 3, 2005/06:MJ328 yrkande 3, 2005/06:MJ451 yrkande 3, 2005/06:MJ505 och 2005/06:MJ524 yrkande 5.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

26. Åtgärdsprogrammet för lax

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ421 yrkande 6, 2005/06:MJ37 yrkandena 10 och 11, 2005/06:MJ39 yrkande 5 och 2005/06:MJ551.

Reservation 30 (c, kd)

27. Vildlekande lax

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ460, 2004/05:MJ500 yrkande 30, 2005/06:MJ308, 2005/06:MJ446 yrkande 32, 2005/06:MJ550 och 2005/06:MJ572.

Reservation 31 (kd)

28. Vätternröding

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ497 yrkandena 2 och 3.

29. Tumlare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ294 och 2005/06:MJ446 yrkande 14.

Reservation 32 (kd)

30. Östersjön som pilotområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ40 yrkande 2 och 2005/06:MJ328 yrkande 4.

Reservation 33 (m, c, fp, kd)

31. Vattenägares husbehovsfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ446 yrkande 45.

Reservation 34 (kd)

32. Utkast av fisk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ36 yrkande 6 och 2005/06:MJ465.

Reservation 35 (m, fp, kd)

33. Införselförbud mot krabbklor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ280.

34. Säl och skarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ37 yrkande 8.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

35. Dumpade kemiska stridsmedel eller miljöfarliga kemiska ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ500 yrkande 36, 2005/06:MJ37 yrkande 9 och 2005/06:MJ446 yrkande 38.

Reservation 37 (kd)

36. Fiskevårdsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ421 yrkande 5, 2005/06:MJ39 yrkande 6 och 2005/06:MJ328 yrkande 9.

Reservation 38 (m)
Reservation 39 (c, kd)
Reservation 40 (v)

37. Handredskapsfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ325, 2004/05:MJ508 yrkande 30, 2005/06:MJ446 yrkande 44 och 2005/06:MJ519 yrkande 27.

Reservation 41 (fp)

38. Överlåtelse av rätten till handredskapsfiske i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ371 yrkande 8.

Reservation 42 (fp, mp)

39. Fiskevårdsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ302, 2004/05:MJ417, 2004/05:MJ500 yrkandena 43 och 45, 2005/06:MJ37 yrkande 12 och 2005/06:MJ328 yrkande 7.

Reservation 43 (m)
Reservation 44 (c, kd)

40. Fiskproduktion och biologisk mångfald i reglerade vattendrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ520 yrkande 4.

41. Fisketurism och fritidsfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ347 yrkandena 1, 2 och 4, 2005/06:MJ36 yrkande 3, 2005/06:MJ38 yrkande 4, 2005/06:MJ382, 2005/06:MJ444 yrkande 3 och 2005/06:MJ585 yrkande 2.

Reservation 45 (m)

42. Vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ500 yrkande 42, 2005/06:MJ37 yrkandena 13 och 14, 2005/06:MJ328 yrkande 8, 2005/06:MJ446 yrkandena 41 och 43 samt 2005/06:MJ585 yrkande 16.

Reservation 46 (m)
Reservation 47 (kd)

43. Musselodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ341 och 2005/06:MJ585 yrkande 17.

Reservation 48 (c, kd)
Reservation 49 (v)

44. Fiskerikontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ226, 2004/05:MJ491 yrkande 2, 2004/05:MJ500 yrkandena 26 och 27, 2005/06:MJ40 yrkande 7, 2005/06:MJ328 yrkande 2 och 2005/06:MJ348 yrkande 1.

Reservation 50 (m)
Reservation 51 (fp)
Reservation 52 (kd)

45. Tydligare ansvarsfördelning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ369 yrkande 17, 2004/05:MJ371 yrkande 10, 2004/05:MJ418, 2004/05:MJ491 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2005/06:MJ348 yrkande 5.

Reservation 53 (m)
Reservation 54 (fp)

46. Ansvar för kvalitets- och landningskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ40 yrkande 9 och 2005/06:MJ446 yrkande 27.

Reservation 55 (fp)
Reservation 56 (kd)

47. Förenklingar i regelverket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ231, 2004/05:MJ494 yrkande 5 i denna del, 2004/05:MJ500 yrkande 23, 2005/06:MJ36 yrkande 4, 2005/06:MJ37 yrkande 15, 2005/06:MJ38 yrkande 3, 2005/06:MJ446 yrkande 26, 2005/06:MJ519 yrkande 25 och 2005/06:MJ585 yrkande 4.

Reservation 57 (m, c, fp, kd)

48. Antalet landningshamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ37 yrkande 16.

Reservation 58 (kd)

49. Samverkan mellan kontrollmyndigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ331 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:MJ348 yrkande 2.

Reservation 59 (m)
Reservation 60 (mp)

50. Yrkesfiskaravdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N401 yrkande 11 i denna del, 2005/06:MJ36 yrkande 5, 2005/06:MJ37 yrkande 6 och 2005/06:MJ39 yrkande 7.

Reservation 61 (m, c, fp, kd)

51. Lärlingsutbildning inom yrkesfisket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ39 yrkande 4.

Reservation 62 (c, kd)

52. En yrkesteknisk högskola och ett fångstteknologiskt institut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ500 yrkandena 19 och 37 samt 2005/06:MJ37 yrkande 5.

Reservation 63 (kd)

53. Marin forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ38 yrkande 2 och 2005/06:MJ295.

Reservation 64 (m)

54. Vindkraftens lokalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ36 yrkande 7, 2005/06:MJ37 yrkande 7 och 2005/06:MJ585 yrkande 11.

Reservation 65 (m)
Reservation 66 (kd)

55. Miljöstöd för städning av hav och kuster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ500 yrkande 13 och 2005/06:MJ446 yrkande 13.

Reservation 67 (kd)

56. Spökgarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ377.

Reservation 68 (m, kd)

57. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:171 till handlingarna.