Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2009

Beslut

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor (SkU15)

Riksdagen beslutade att den kommunala fastighetsavgiften utvidgas till att även gälla fastigheter med småhus vars värde understiger 50 000 kronor samt arrendetomter där bostadshuset och marken inte är i samma ägares hand. Därmed avskaffas fastighetsskatten för ovanstående fastigheter. Samtidigt sänks takbeloppet för uppskov med beskattningen av kapitalvinst vid försäljning av ett småhus eller en bostadsrätt från 1,6 miljoner kronor till 1,45 miljoner kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:33. Bifall till proposition 2008/09:182 i denna del. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor (SkU15)

Skatteutskottet föreslår att den kommunala fastighetsavgiften utvidgas till att även gälla fastigheter med småhus vars värde understiger 50 000 kronor samt arrendetomter där bostadshuset och marken inte är i samma ägares hand.

Därmed avskaffas fastighetsskatten för ovanstående fastigheter. Samtidigt sänks takbeloppet för uppskov med beskattningen av kapitalvinst vid försäljning av ett småhus eller en bostadsrätt från 1,6 miljoner kronor till 1,45 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.