Vissa energipolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2008

Beslut

Nej till motioner om energipolitik (NU10)

Riksdagen sa nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om biobränsle och alternativa drivmedel, naturgas, vindkraft, vattenkraft, solenergi, torv, Euratom, kärnenergiforskning inom EU, statsstöd till kol och samordnad teknikupphandling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om energipolitik (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om biobränsle och alternativa drivmedel, naturgas, vindkraft, vattenkraft, solenergi, torv, Euratom, kärnenergiforskning inom EU, statsstöd till kol och samordnad teknikupphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.