Vissa energipolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om energipolitik (NU11)

Riksdagen sade nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2006. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i flera frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om energieffektivisering, biodrivmedel, vind- och vattenkraft, solvärme, fjärrvärme, naturgas och biogas.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-12
Justering: 2007-05-08
Betänkande publicerat: 2007-05-16
Trycklov: 2007-05-15
Reservationer 15
Betänkande 2006/07:NU11

Motioner om energipolitik (NU11)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2006. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i flera frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om energieffektivisering, biodrivmedel, vind- och vattenkraft, solvärme, fjärrvärme, naturgas och biogas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-24
4

Beslut

Beslut: 2007-05-30
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna bioenergifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ266 yrkande 46, 2006/07:N220 yrkandena 1, 4 och 5 samt 2006/07:N296 yrkande 11.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160014
m91006
c26003
fp20008
kd21003
v01903
mp00145
Totalt274191442

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Energipolitiska styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkande 50.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

3. Energieffektivisering och miljöteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkandena 51 och 54.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m91006
c26003
fp20008
kd21003
v00184
mp00145
Totalt1581163243

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N247, 2006/07:N283, 2006/07:N305, 2006/07:N348, 2006/07:N354 och 2006/07:N360.

5. Biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T359 yrkande 19, 2006/07:MJ391 yrkande 35, 2006/07:N219 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N222 och 2006/07:N344 yrkande 4.

Reservation 8 (mp)

6. Naturgas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ390 yrkande 48, 2006/07:MJ391 yrkandena 43, 44 och 46 samt 2006/07:N278.

Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

7. Solenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N220 yrkandena 2 och 3.

Reservation 11 (mp)

8. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N218, 2006/07:N236 och 2006/07:N325.

Reservation 12 (s)
Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m91006
c24014
fp20008
kd21003
v00193
mp00145
Totalt1561163443

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N266, 2006/07:N291 och 2006/07:N349.

Reservation 14 (mp)

10. Fjärrvärme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N257 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:N334.

Reservation 15 (mp)

11. Oleokemiska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N204.