Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 november 2013

Beslut

Fler lärare bör ha lärarlegitimation (UbU6)

Vissa lärare och förskollärare ska kunna få lärarlegitimation under en övergångsperiod även om de inte uppfyller dagens krav. Det gäller till exempel lärare med lång undervisningserfarenhet, lärare i särskolan och lärare inom kultur- och musikskolan. Undantaget ska gälla lärare som är verksamma den 1 december 2013. Fritidspedagoger ska få undervisa på fritids utan att ha legitimation. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen vill att bestämmelserna om lärarlegitimation ska gälla fler yrkesgrupper inom skolan, och gav regeringen i uppdrag att ta fram en plan för hur det ska gå till. Tillkännagivandet gäller lärare i modersmål, ett yrkesämne eller individuella kurser eller orienteringskurser på komvux samt fritidspedagoger som undervisar på fritids. Dessa grupper kan i dag få en tillsvidareanställning utan att ha lärarlegitimation.

Regeringen bör bland annat se över vilka insatser som skulle krävas inom personalförsörjning och fortbildning, och vilka ekonomiska konsekvenser en sådan förändring skulle få. Tillkännagivandet bygger på en motion från Socialdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma med en plan för hur fler yrkesgrupper kan innefattas i legitimationsreformen. Därmed bifaller riksdagen motion 2013/14:Ub2 yrkande 2. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Fler lärare bör ha lärarlegitimation (UbU6)

Vissa lärare och förskollärare ska kunna få lärarlegitimation under en övergångsperiod även om de inte uppfyller dagens krav. Det gäller till exempel lärare med lång undervisningserfarenhet, lärare i särskolan och lärare inom kultur- och musikskolan. Undantaget ska gälla lärare som är verksamma den 1 december 2013. Fritidspedagoger ska få undervisa på fritids utan att ha legitimation. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utbildningsutskottet vill att bestämmelserna om lärarlegitimation ska gälla fler yrkesgrupper inom skolan. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram en plan för hur det ska gå till. Förslaget gäller lärare i modersmål, ett yrkesämne eller individuella kurser eller orienteringskurser på komvux samt fritidspedagoger som undervisar på fritids. Dessa grupper kan i dag få en tillsvidareanställning utan att ha lärarlegitimation.

Regeringen bör bland annat se över vilka insatser som skulle krävas inom personalförsörjning och fortbildning, och vilka ekonomiska konsekvenser en sådan förändring skulle få. Förslaget till tillkännagivande bygger på en motion från Socialdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.