Vissa anslag till omsorg om barn och ungdom

Socialutskottets betänkande 1988/89:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.