Vissa anslag m.m. inom utrikesdepartementets område

Utrikesutskottets betänkande 1990/91:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1991-02-05, 1991-02-14, 1991-02-19, 1991-03-05

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.