Vissa anslag inom Utrikesdepartementets område (prop. 1994/95:150 bil. 4, kompletteringspropositionen)

Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1995-05-11, 1995-05-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.