Vissa ändringar i läkemedelslagen

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Undantag för vissa antroposofiska läkemedel ska avskaffas (SoU23)

Vissa antroposofiska läkemedel ska inte längre få undantas från kraven i läkemedelslagen. Det innebär att tillverkaren av ett läkemedel måste ansöka om registrering eller godkännande hos Läkemedelsverket och att läkemedlet ska prövas på samma sätt som andra läkemedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Syftet med ändringarna är att se till att lagstiftningen på området lever upp till kraven i EU-rätten.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

För de antroposofiska läkemedel som i dag har försäljningstillstånd kommer övergångsregler att gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Undantag för vissa antroposofiska läkemedel ska avskaffas (SoU23)

Vissa antroposofiska läkemedel ska inte längre få undantas från kraven i läkemedelslagen. Det innebär att tillverkaren av ett läkemedel måste ansöka om registrering eller godkännande hos Läkemedelsverket och att läkemedlet ska prövas på samma sätt som andra läkemedel. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Syftet med ändringarna är att se till att lagstiftningen på området lever upp till kraven i EU-rätten.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

För de antroposofiska läkemedel som i dag har försäljningstillstånd kommer övergångsregler att gälla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.