Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Vissa ändringar i alkohollagen (1994:1738)

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 november 2004

Beslut

Hårdare regler för alkoholreklam (SoU6)

Reglerna för alkoholreklam blir hårdare den 1 januari 2005. Alkoholreklam ska inte få rikta sig till barn och ungdomar under 25 år. Redan i dag är det förbjudet att vid marknadsföringen rikta sig särskilt till barn och ungdomar. Förbudet blir nu tydligare med en 25-årsgräns. Möjligheterna att göra indirekt reklam för drycker med högre alkoholhalt minskar. Lättölsreklam ska till exempel inte indirekt kunna göra reklam för starköl. All alkoholreklam ska innehålla en text om alkoholens skadeverkningar. Det blir också tydligare hur annonser för alkohol får se ut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Hårdare regler för alkoholreklam (SoU6)

Reglerna för alkoholreklam blir hårdare den 1 januari 2005. Alkoholreklam ska inte få rikta sig till barn och ungdomar under 25 år. Redan i dag är det förbjudet att vid marknadsföringen rikta sig särskilt till barn och ungdomar. Förbudet blir nu tydligare med en 25-årsgräns. Möjligheterna att göra indirekt reklam för drycker med högre alkoholhalt minskar. Lättölsreklam ska till exempel inte indirekt kunna göra reklam för starköl. All alkoholreklam ska innehålla en text om alkoholens skadeverkningar. Det blir också tydligare hur annonser för alkohol får se ut. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.