Vissa ägarfrågor m.m. rörande

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2003

Beslut

Staten köper ABB:s aktier i Svensk Exportkredit (NU14)

Riksdagen godkände regeringens förslag att staten ska köpa ABB:s samtliga aktier i AB Svensk Exportkredit (SEK). Köpet finansieras genom en riktad utdelning på 1 240 miljoner kronor från SEK till ABB. Affären innebär att staten blir ensam ägare i bolaget. I dag äger staten 65 procent av aktierna och ABB 35 procent. Vidare ska regeringen kunna ställa ut garantier till SEK på högst 600 miljoner kronor med en löptid på högst 30 år. SEK ger medel- och långfristiga lån för exportaffärer och investeringar samt administrerar det svenska systemet för statsstödda exportkrediter till fast ränta och statens biståndskreditsystem.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-06-10
Justering: 2003-06-11
Betänkande publicerat: 2003-06-11
Trycklov: 2003-06-11
Reservationer 4
Betänkande 2002/03:NU14

Staten köper ABB:s aktier i Svensk Exportkredit (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att staten ska köpa ABB:s samtliga aktier i AB Svensk Exportkredit (SEK). Köpet finansieras genom en riktad utdelning på 1 240 miljoner kronor från SEK till ABB. Affären innebär att staten blir ensam ägare i bolaget. I dag äger staten 65 procent av aktierna och ABB 35 procent. Vidare ska regeringen kunna ställa ut garantier till SEK på högst 600 miljoner kronor med en löptid på högst 30 år. SEK ger medel- och långfristiga lån för exportaffärer och investeringar samt administrerar det svenska systemet för statsstödda exportkrediter till fast ränta och statens biståndskreditsystem.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-12
4

Beslut

Beslut: 2003-06-12
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beredningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N18 yrkande 2 och 2002/03:N19 yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c01804
fp03909
kd02508
v25005
mp12005
-0000
Totalt161129059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Regeringens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:142 punkterna 1-3 och avslår motion 2002/03:N18 yrkande 1.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (m)
Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m440110
c18004
fp03909
kd80178
v25005
mp5075
-0000
Totalt224392561

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m00478
c18004
fp00399
kd02508
v25005
mp3095
-0000
Totalt167259562

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Det framtida ägandet av aktier i AB Svensk Exportkredit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N17, 2002/03:N19 yrkande 3 och 2002/03:N20.